Massør søges!

Vestegnens SportsKlinik har brug for dig !

Hvem er vi egentlig?

Vi er en klinik beliggende på Vestegnen. Vores vision om at støtte og styrke lokalsporten ligger dybt i os, og derfor hjælper vi flere af Vestegnens klubber med at optimere deres idrætsmæssige præstationer.

Vi er et team bestående at massører, sportsterapeuter og fysioterapeuter.

Vi er beliggende på Vestegnen, i Avedøre.

Al vores praksis er hængt op på nogle værdier, som vi sætter højere end alt andet og arbejder med en integritet som afspejles i vores ydelser.

Værdier

– Vi tror på at alle udøvere, uanset niveau, økonomi og status, har ret til skadesbehandling.

– Vi tror på at den præstationsfremmende behandling kan effektiviseres gennem samarbejde mellem det skadesbehandlende, det skadesforebyggende, det vejledende og det oplysende.

Mission

– Vi vil gennem behandlinger, råd og vejledning hjælpe folk i deres individuelle mål for at opnå en sund tilgang til hverdagen.

Vision

– Vi vil være en del af lokalsporten

– Vi vil sørge for at gøre den gode sportsrelaterede behandling tilgængelig for et bredere klientel. 

– Vi ønsker at fremme et behandlerideal, der fokuserer på et helhedsorienteret sundhedsbillede.

Hvem er du?

Du er massør og evt. også sportsterapeut. Dine interesser ligger inde for behandling af sportsskader og restitutionsbehandling. Dette ikke kun inde for det professionelle felt, men også for sportsudøvere, som har det som deres dagligdags hobby.  

Du er selv sportsinteresseret.

Da vi udover at arbejde i klinikken også har vores virke ude i klubberne på Vestegnen, leder vi efter en medarbejder, som kan arbejde selvstændigt og være klinikkens ansigt udadtil.

Du vil som behandler blive tilknyttet en eller flere klubber som fungerende bindeled mellem klubben og klinikken, så weekendarbejde vil forekomme, da du i det omfang klubberne har brug for det, vil være til stede ved div. stævner/turneringer/konurrencer/events. Derfor er det vigtigt du er afklaret med at skulle være på arbejde i nogle weekender også.

Du er af natur et positivt og empatisk menneske, fleksibel, udadvendt, humoristisk, engageret og ikke bange for nye udfordringer.

Du har en god viden inden for restitution og kan også rådgive og vejlede i dette, da der kan forekomme oplæg og foredrag i klubberne og som minimum agere sparringspartner for klubbernes frivillige trænere.

Du skal kunne lide at samarbejde og være god til det, da den tværfaglige dimension, faggrupperne imellem, er altafgørende i forhold til vores vision om ikke bare at behandle skader, men hele mennesker.

Du skal kunne se dig selv i vores værdier.

Hvorfor vælge at arbejde hos os?

Vi har brug for lige netop dig, og hvad du kan bidrage med til klinikken udvikling. Du vil opleve en atmosfære af samarbejdsvilje og medindflydelse, hvor hver medarbejders individuelle kompetencer, ses som et aktiv i behandlingen af vores klienter og i sparringen med dine kolleger.

Vi ser den personlige udvikling hos vores team, både fagligt og menneskeligt, som én af vores vigtigste opgaver.

Du får muligheden for at hjælpe mennesker til at yde deres bedste.

Løn- og ansættelsesvilkår vil blive forhandlet individuelt.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Send din ansøgning med CV til:
info@vestegnens.dk 

eller ring til 61 85 1234 for at høre mere.