skip to Main Content

PNF, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Når man som sportsterapeut benytter PNF udspænding i benene laves det som kaldes for en isometrisk kontraktion – En spænding i musklen, uden at denne hverken forkortes eller forlænges, men der holdes et vedvarende pres.

Når der anvendes PNF udnyttes det, der kaldes for post isometriske relaksationsfasen – den fase, som er, når presses i musklen løsnes igen – i denne fase er det muligt at fører benet længere ud i udstrækning.
Behandlingen består af 6 forskellige udstrækninger, og hver af disse gentages 3-4 gange, alt afhængig af, hvor hurtig muskler og sener giver efter.

Det er muligt at benytte denne behandling sammen med flere af de andre behandlingsformer.

Back To Top