Fysioterapi

Hos Vestegnens Sportsklinik undersøger og behandler vi alle typer af skader. Mange af vores klienter oplever smerte i hverdagen eller under/efter sport, og vil have gavn af fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Vores uddannede fysioterapeuter behandler en bred vifte af skader og smertetilstande.

 

 

Mange sportsudøvere vil opleve at få en skade i forbindelse med sin sport. Det kan være alt lige fra fodboldspilleren med korsbåndsskade til basketballspilleren med dårlig skulder, eller fra golfspilleren med dårlig ryg til gymnasten med ustabile ankler.

Undersøgelse

Når du har din første tid til fysioterapi, vil vi først og fremmest få afdækket, hvilken struktur i kroppen der er skadet og hvad betydning den har for dig og din sport eller arbejde. Dernæst laves en grundig gennemgang af, hvad der er årsagen til din skade eller problematik samt hvilken grad af skade der er tale om.

 

I undersøgelsen laves forskellige objektive og subjektive undersøgelser, hvor formålet er at skabe det rette grundlag en effektiv behandling, og med mulighed for at måle effekten af din fremgang. 

 

Det sidste led i undersøgelsen består i, at der i fællesskab udarbejdes en individualiseret og realistisk tilpasset genoptræningsplan, hvor en klar målsætning er inkluderet, som danner grundlaget for et succesfuldt behandlingsforløb for dig.

Behandling og genoptræning

I behandlingen lægger vi stor vægt på, at en aktiv tilgang skaber de bedste forudsætninger for, at skaden forsvinder og forbliver væk. Derfor spiller genoptræningen en stor rolle.

 

I genoptræningen lægges et stort fokus på kvalitet af udførelse i den enkelte øvelse, hvorunder frekvens, belastning og hastighed af en enkelte øvelse er helt centralt. Behandlingen kan bl.a. bestå af informativ samtale, manuel behandling med fysioterapeutiske teknikker, specialiserede øvelser eller en kombination af disse.

Behandlingsforløbets varighed afhænger af den smerteproblematik, du kommer med. Inden behandlingsforløbet afsluttes, vil vi sammen gennemgå en opfølgende undersøgelse, som skal sikre, at du kan vende tilbage til din sport eller normal fysisk arbejdsfunktion, med mindst mulig risiko for, at problemerne genopstår. Du får nogle anbefalinger til, hvordan du kan vedligeholde din forbedrede tilstand med skadesforebyggende træning for at undgå, at samme situation opstår igen, eller hvordan du kan fortsætte med at træne på egen hånd for at skabe en sundhedsfremmende livsstil.