Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er et selvstændigt tværgående forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) gennem vores specialforbund Parasport Danmark. Døveidrætten er organiseret med et selvstændigt forbund, da den er væsentlig forskellig fra såvel hørendes idræt som handicapidrætten pga. vores sprog og kommunikation, dansk tegnsprog. Dog er flere af vores hørehæmmede medlemmer i dag integreret ude blandt hørende jævnaldrende, som dagligt klarer sig med talesprog – de fleste dyrker også idræt . Det er vigtigt for os at understrege at forbundet ikke stiller nogen krav til at man skal kunne tegnsprog for at være en del af fællesskabet – mange vælger dog alligevel at lære det hen ad vejen af egen vilje og nysgerrighed, til stor fordel for både den enkelte som for fællesskabet.

Landsholdssamling Bowling

5-årig aftale med DDI

Dansk Døve-Idrætsforbund indgår en 5-årig samarbejdsaftale med Vestegnens Sportsklinik.