skip to Main Content

Filip Thomsen

Ejer

Filip er klinikkens kontormus. Med en baggrund inden for teamkoordinering og projektudvikling i skolesystemet og det private, er det ham, der sørger for den daglige kontakt udadtil,  såsom opsøgende kontakt til fremtidige samarbejdspartnere – her både klubber, foreninger og firmaer. Forhandlinger med sponsorer, ambassadører. Kontakt til investorer/fonde, kontakt til nye leverandører af bl.a. træningstøj til klubber, merchandise og udformning af diverse kontrakter klinik og klub imellem samt klinik og ambassadør imellem, samt at sikre klinikkens udvikling sker i henhold til den fastlagte strategi.

  • Medejer
  • Administrative opgaver
  • Erhvervskontakter
  • Leverandør kontakter
  • Strategier
  • Målsætninger for talentudvikling
  • Godkendelse af image/branding
Back To Top